LTER.cz

Dlouhodobý výzkum ekosystémů

LTER-CZ (Long-Term Ecosystem Research) je síť výzkumných ploch sloužících k dlouhodobému výzkumu ekosystémů zejména s ohledem na vliv lidské činnosti na stav a vývoj těchto ekosystémů. V současnosti ji tvoří 24 ploch, z nichž 4 jsou součástí LTSER* platformy.

Dlouhodobý výzkum ekosystémů:

  • je založen na dlouhodobém sledování stavu a fungování ekosystémů
  • je nutný pro pochopení složitosti chování ekosystémů pomocí obecných ekologických principů
  • umožňuje včas zachytit změny v ekosystémech v reakci na globální změny jako je např. sucho či nejrůznější druhy znečištění. Dlouhodobý detailní výzkum umožňuje odkrýt včas i změny, které dosud zůstávají skryté v “šumu” vysoké environmentální variability
  • je nutný ke spolehlivé předpovědi budoucích změn ekosystémů
  • zahrnuje kromě čistě přírodovědné perspektivy také výzkum socio-ekologický zabývající se interakcemi ekosystémů a společnosti

* Long-Term Socio-Ecological Research = dlouhodobý socio-ekologický výzkum, viz LTSER Silva Gabreta

Český komitét pro ILTER je vedoucím orgánem LTER-CZ a skládá se z koordinátorů výzkumných ploch a dále z expertů a zástupců významných českých institucí podílejících se na ekologickém výzkumu. LTER-CZ se díky podmíněné politické podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mohlo v roce 2020 plně oficiálně zapojit do rozhodování o podobě budoucí celoevropské výzkumné infrastruktury eLTER RI , která je od roku 2018 na evropské cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur. LTER-CZ není zatím na české cestovní mapě, ale je v současnosti posuzována možnost jejího zapojení v rámci dvou stávajících infrastruktur (CzeCOS and SoWa).

 

Mapa ploch v české síti LTER

Zoom level:

Přehled ploch

LTSER Silva Gabreta

Podrobné informace

Rašeliniště

Podrobné informace

Ledovcová jezera

Podrobné informace

Šumavské horské smrčiny

Podrobné informace

Šumavské pralesy

Podrobné informace

Arkto-alpinská tundra

Podrobné informace

Bílý Kříž

Podrobné informace

Čertoryje - Vojšické louky

Podrobné informace

Důlní jezera

Podrobné informace

Horské povodí Modrého potoka

Podrobné informace

Jihomoravské lužní pralesy

Podrobné informace

Lednice - Horní les

Podrobné informace

Mokré louky u Třeboně

Podrobné informace

Načetín - lesní plochy

Podrobné informace

Povodí Lysina a Pluhův bor

Podrobné informace

Povodí Uhlířská

Podrobné informace

Pralesy Novohradských hor

Podrobné informace

Pralesy západních Karpat

Podrobné informace

Rájec - Němčice

Podrobné informace

Římov - údolní nádrž

Podrobné informace

Slapy - údolní nádrž

Podrobné informace

Sokolovské výsypky

Podrobné informace

Teplomilné lesy

Podrobné informace

Wanang, Papua New Guinea

Podrobné informace