Projekty

Long-term woodland dynamics in Central Europe: from estimations to a realistic model (2012–2016; European Research Council; grant 278065).

Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti (2012–2015; MŠMT OPVK; CZ 1.07/2.3.00/20.0267)

Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje (2008–2012; GAAV ČR IAA600050812)

Monitoring změn rostlinných společenstev v závislosti na hospodářských zásazích v NPR Děvín, Pálava – součást projektu: Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích (2001–2003; MŽP ČR VaV 610/10/00)