Publikace

Müllerová J., Hédl R., Szabó P. 2015. Coppice abandonment and its implications for species diversity in forest vegetation. Forest Ecology and Management 343: 88–100.

Müllerová J., Szabó P., Hédl R. 2014. The rise and fall of traditional forest management in southern Moravia: A history of the past 700 years. Forest Ecology and Management 331: 104–115.

Baeten L., Warton D.I., Van Calster H., De Frenne P., Verstraeten G., Bonte D., Bernhardt-Römermann M., Cornelis J., Decocq G., Eriksson O., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Kirby K., Naaf T., Petřík P., Walther G.-R., Wulf M., Verheyen K. 2014. A model-based approach to studying changes in compositional heterogeneity. Methods in Ecology and Evolution 5: 156–164.

De Frenne P., Rodríguez-Sánchez F., Coomes D. A., Baeten L., Verstraeten G., Vellend M., Bernhardt-Römermann M., Brown C. D., Brunet J., Cornelis J., Decocq G. M., Dierschke H., Eriksson O., Gilliam F. S., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Jenkins M. A., Kelly D. L., Kirby K. J., Mitchell F. J. G., Naaf T., Newman M., Peterken G., Petřík P., Schultz J., Sonnier G., Van Calster H., Waller D. M., Walther G.-R., White P. S., Woods K. D., Wulf M., Graae B. J., Verheyen, K. 2013. Microclimate moderates plant responses to macroclimate warming. Proceedings of the National Academy of Sciences 110: 18561–18565.

Szabó P., Hédl R. 2013. Socio-economic demands, ecological conditions and the power of tradition: past decision making in woodland management in Central Europe. Landscape Research 38: 243–261.

Kopecký M., Hédl R., Szabó P. 2013. Non-random extinctions dominate plant community changes in abandoned coppices. Journal of Applied Ecology 50: 79–87.

Altman J., Hédl R., Szabó P., Mazůrek P., Riedl V., Müllerová J., Kopecký M., Doležal J. 2013. Tree-rings mirror management legacy: dramatic response of standard oaks to past coppicing in Central Europe. PLOS ONE 8: e55770.

Verheyen K., Baeten L., De Frenne P., Bernhardt-Römermann M., Brunet J., Cornelis J., Decocq G., Dierschke H., Eriksson O., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Kirby K., Naaf T., Peterken G., Petřík P., Pfadenhauer J., Van Calster H., Walther G.R., Wulf M., Verstraeten G. 2012. Driving factors behind the eutrophication signal in understorey plant communities of deciduous temperate forests. Journal of Ecology 100: 352–365.

Hédl R., Kopecký M., Komárek J. 2010. Half a century of succession in a temperate oakwood: from species-rich community to mesic forest. Diversity and Distributions 16: 257–276.

Szabó P. 2010. Driving forces of stability and change in woodland structure: A case-study from the Czech lowlands. Forest Ecology and Management 259: 650–656.

Szabó P. 2010. Ancient woodland boundaries in Europe. Journal of Historical Geography 36: 205–214.

Hédl R., Szabó P. 2009. Děvínské lesy od středověku do současnosti. Živa 57/3 (95): 103–106.

Hédl R., Rejšek K. 2007. Soil changes after forty years of succession in an abandoned coppice in the Czech Republic. Acta Agronomica Hungarica 55: 453–474.

Hédl R. 2004. Role člověka při formování lesních biocenóz NPR Děvín, Pálava. In: Polehla P. (ed.), Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 15.–16. 10. 2004 v Brně, Geobiocenologické spisy, sv. 9, MZLU v Brně, pp. 111–116. http://hedl.net/veda/Hedl_2004_sbornik_Devin.pdf

Hédl R., Rejšek K., Maryšková Z. 2004. Lesní půdy NPR Děvín, Pálava. In: Rohošková M. (ed.), Pedologické dny 2004. Sborník z konference na téma pedodiverzita, 20.–21. 9. 2004, Roztoky u Křivoklátu, ČZU Praha, pp. 38–39. http://www.pedologie.cz/dokumenty/sbornik2004.pdf

Hédl R. 2003. Lesní vegetace NPR Děvín (CHKO a BR Pálava) po 50 letech samovolného vývoje a alternativy budoucího hospodaření. In: Karas J. (ed.), Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů. Sborník konference, Kostelec nad Černými lesy 20.-21. 11. 2003. Fakulta lesnická a environmentální, ČZU Praha. http://hedl.net/veda/Hedl_2003_Lesni-vegetace_Devin_50let.pdf

Chytrý M., Danihelka J. 1993. Long-term changes in the filed layer of oak and oak-hornbeam forests under the impact of deer and muflon. Folia Geobot. Phytotax. 28: 225–245.

Horák J. 1969. Waldtypen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). Acta Sci. Nat. Brno 3: 1–40.

Klika J. 1931. Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas I. Die Pollauer Berge im südlichen Mähren. Beih. Bot. Cbl., Dresden, 47 B: 343–398.

Podpěra J. 1928. Die Vegetationsverhältnisse im Gebiete der Pollauer Berge. Ein Beitrag zur Pflanzengeographie Mährens. Acta Bot. Bohem., Praha, 6-7: 77–132.