Křivoklátské lesy a pleše

Plocha LTER
Křivoklátské lesy a pleše
Hlavní ekosystémy
dubohabřiny, teplomilné dubové a bukové lesy; suché trávníky, acidofilní trávníky mělkých půd
Dostupná data od
1994 (lesy) / 2004 (pleše)
Koordinátor plochy
Václav Somol | vaclav.somol@nature.cz | Petr Petřík | petrik@ibot.cas.cz
Instituce
Správa CHKO Křivoklátsko | www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz
Rozloha
761 ha
Nadmořská výška
420 m n.m.
Zeměpisná šířka
50°00'10" s.š.
Zeměpisná délka
13°50'51" v.d.
Roční srážkový úhrn
cca 560 mm
Teplota (vzduch)
cca 7,5 °C
Jiný status plochy
NPR Vůznice, NPR Týřov, NPR Velká Pleš, PR Červený Kříž, součásti Natura 2000, CHKO a BR Křivoklátsko
Charakteristika

Křivoklátsko je rozsáhlé lesnaté území kolem středního toku řeky Berounky. Na vysoké diverzitě vegetace a druhů flóry i fauny se podílí říční a vrcholový fenomén (mj. křivoklátské pleše). Typickým ekologickým jevem je zvrat klimatických pásem v úzkých údolích přítoků Berounky.

Hlavním předmětem výzkumu ploch LTER je dlouhodobé sledování vývoje typických přirozených lesních (od r. 1994) a polopřirozených travinných (od r. 2004) společenstev. V návaznosti na změny vegetace probíhaly studie půdní fauny v lesích.

Mapa