Publikace

De Frenne P., Coomes D. A., De Schrijver A., Staelens J., Alexander J. M., Bernhardt-Römermann M., Brunet J., Chabrerie O., Chiarucci A., den Ouden J., Eckstein R. L., Graae B. J., Gruwez R., Hédl R., Hermy M., Kolb A., Mårell A., Mullender S. M., Olsen S. L., Orczewska A., Peterken G., Petřík P., Plue J., Simonson W. D., Tomescu C. V., Vangansbeke P., Verstraeten G., Vesterdal L., Wulf M., Verheyen K. 2014. Plant movements and climate warming: intraspecific variation in growth responses to nonlocal soils. New Phytologist 202: 431–441.

Vihervaara P., D'Amato D., Forsius M., Angelstam P., Baessler C., Balvanera P., Boldgiv B., Bourgeron P., Dick J., Kanka R., Klotz S., Maass M., Melecis V., Petřík P., Shibata H., Tang J., Thompson J., Zacharias S. 2012. Using long-term ecosystem service and biodiversity data to study the impacts of and adaptation options in response to climate change: insights from the global ILTER sites network. Current Opinion in Environmental Sustainability 5: 53–66.

Petřík P., Černý T., Boublík K. 2011. Impact of hoofed game and weather on the vegetation of endangered dry grasslands in the Křivoklátsko Biosphere Reserve (Czech Republic). Tuexenia 31: 283–299.

Černý T., Petřík P., Boublík K. 2011. Vliv zvěře a chodu počasí na vývoj xerotermní travinobylinné vegetace v Biosférické rezervaci Křivoklátsko. Bohemia Centralis 31: 439–464.

Háněl L. 2009. Soil nematodes in ungulate grazed and ungrazed forests of the Křivoklátsko Biosphere Reserve – first results of an ongoing project. In: Tajovský K., Schlaghamerský J., Pižl V. (eds), Contributions to Soil Zoology in Central Europe III, pp. 47–51. Institute of Soil Biology ASCR, České Budějovice.

Aurová, K. 2009. The impact of ungulates on epigeic assemblages of centipedes (Chilopoda) in the Křivoklátsko Protected Landscape Area – preliminary results. In: Tajovský K., Schlaghamerský J., Pižl V. (eds), Contributions to Soil Zoology in Central Europe III, pp. 5–8. Institute of Soil Biology ASCR, České Budějovice.

Ashili P., Tajovský K., Tuf I.H., Tufová J. 2009. Impact of ungulate grazing on trees to leaf litter palatability for millipedes (Diplopoda). In: Tajovský K., Schlaghamerský J., Pižl V. (eds), Contributions to Soil Zoology in Central Europe III, pp. 1–4. Institute of Soil Biology ASCR, České Budějovice.

Petřík P., Černý T., Kolbek J., Boublík K., Kopecký M. 2009. Změny lesních společenstev v závislosti na vlivu zvěře v CHKO a BR Křivoklátsko. Zprávy Čes. Bot. Společ., Mater. 24: 121–135.

Franklová H., Kolbek J. 2004. Mechorosty Přírodní rezervace Červený kříž a okolí Vyspalovy seče v CHKO a BR Křivoklátsko. Zpávy ČBS 39: 453–458.

Kolbek J., Vítková M. 1999. Biomonitoring v lesních společenstvech Křivoklátska I. Semenáčky dřevin a keřové patro. Příroda, Praha 14: 127–144.

Kolbek J., Vítková M. 1999. Long-term monitoring of changes of forest and meadow communities in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve. Institute of Botany AS CR, Praha, 100 pp.

Háněl L. 1996: Soil Nematodes (Nematoda) in Forest ecosystems of the Křivoklátsko Bioshere Reserve, Czech Republic. Časopis Národního Muzea, Řada přírodovědná, 165: 91–102.

Balík V. 1996: Soil and moos testate amoebae (Protozoa, Rhizopoda) from forest stands in the Biosheric Reserve Křivoklátsko (Czech Republic). Časopis Národního Muzea, Řada přírodovědná, 165: 23–34.