Projekty

CzeCOS (2023-2026; LM2023048)

CzeCOS (2020-2022; LM2018123)

CzeCOS (2016–2019; LM2015061 Výzkumná infrastruktura CzeCOS pro realizaci komplexního mezinárodního interdisciplinárního výzkumu globální zmeny a jejích dopadu na ekosystémy; M. Marek)

CzechGlobe 2020 (2015–2019; Rozvoj Centra pro studium dopadů globální změny klimatu, MSM/LO; M. Marek)

CzechCOS/ICOS II (2016–2017; www.czecos.cz; M. Marek)

Úloha rostlin v bilanci skleníkových plynů ostřicového slatiniště (2011–2014; GAČR P504/11/1151; H. Čížková)

CzechCOS/ICOS (2010–2015; www.icos-infrastructure.eu; M. Marek)

CzechGlobe (2010; www.czechglobe.cz; M. Marek)

Czech Terra (2007–2011; SP/2D1/93/07; M. Marek)

CzechCarbo – IP (2003–2007; projekt VaV/640/18/03; www.usbe.cas.cz/czechcarbo; M. Marek)