Projekty

Obnova druhově bohatých luk: Chybí k pochopení procesů formování společenstev vnitrodruhová variabilita? (2020–2022; GA20-08900S; O. Mudrák, K. Prach)

Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České republiky (2017–2019; GA17-09979S; K. Prach, K. Řehounková)

Spontánní a řízená sukcese při obnově suchých trávníků na orné půdě (2010–2014; GAČR P504/10/0501; K. Prach)

Vývoj iniciálních stádií vegetace a půdní fauny během obnovy bohatých luk: nasměrování sukcese výsevem regionálních druhů rostlin (2002–2004; GAČR 526/02/0036; K. Tajovský)

Mechanizmy dlouhodobé dynamiky druhově bohatých lok v Bílých Karpatech působící na malé škále (2001–2003; GAČR 206/01/1037; L. Klimeš)