Projekty (Důlní jezera)

Strategie AV21 - Záchrana a obnova krajiny - Revitalizace industriální krajiny dává vyniknout unikátním ekosystémům (2020–?; Akademie věd ČR 310/996800; J. Peterka, J. Frouz)

Metodologie kvantifikace dravých druhů ryb ve vodárenských nádržích pro optimalizaci managementu vodních ekosystémů (2019–2021; Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 ZEMĚ QK1920011; P. Blabolil)

Biomanipulace jako nástroj zlepšení kvality vody nádrží (2018–2022; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007417; J. Kubečka, T. Jůza)

Vliv submerzních makrofyt na trofické vazby a distribuci ryb v hlubokých jezerech (MacFish) (2014–2017; Česko-Norský výzkumný program (CZ09) 7F14316; J. Peterka)

 

Hospodářské smlouvy s Diamo, s.p. a se Sokolovská uhelná, a.s.