Publications (international journals or monographs)

South-Moravian floodplain forests

UNAR P., DANĚK P., ADAM D., PALOČKOVÁ L., HOLÍK J. (2023): Can deadwood be preferred to soil? Vascular plants on decaying logs in diferent forest types in Central Europe. European Journal of Forest Research. [Available online ].

KÄBER Y., BIGLER C., HILLERISLAMBERS J., HOBI M., NAGEL T. A., AAKALA T., BLASCHKE M., BRANG P., BRZEZIECKI B., CARRER M., CATEAU E., FRANK G., FRAVER S., IDOATE-LACASIA J., HOLÍK J., KUCBEL S., LEYMAN A., MEYER P., MOTTA R., ŠAMONIL P., SEEBACH L., STILLHARD J., SVOBODA M., SZWAGRZYK J., VANDEKERKHOVE K., VOSTAREK O., ZLATANOV T., BUGMANN H. (2023): Sheltered or suppressed? Tree regeneration in unmanaged European forests. Journal of Ecology, Volume 111. Issue 10: 2281-2295. [Available online ].

ŠAMONIL P., DANĚK P., LUTZ J.A., ANDERSON-TEIXEIRA K., JAROŠ J., PHILLIPS J.D., ROUSOVÁ A., ADAM D., LARSON A.J., KAŠPAR J., JANIK D., VAŠÍČKOVÁ I., GONZÁLES-AKRE E., EGLI M. (2022): Tree Mortality may Drive Landscape Formation: Comparative Study from Ten Temperate Forests. [Available online ].

LEPINAY C., TLÁSKAL V., VRŠKA T., BRABCOVÁ V., BALDRIAN P. (2022): Successional development of wood-inhabiting fungi associated with dominant tree species in a natural temperate floodplain forest. Fungal Ecology 59 (2022) 101116. [Available online ].

HOLÍK J., JANIK D. (2022): Spatial patterns in neighbourhood effects on woody plant selection and bark stripping by deer in a lowland alluvial forest. Journal of Vegetation Science, 33:e13114. [Available online ].

HOLÍK J., JANIK D., ADAM D. (2021): Light can modify density-dependent seedling mortality in a temperate forest. Journal of Vegetation Science 2021, Vol. 32, Issue 1, e12992. [Available online ].

Vašíčková I., Šamonil P., Král K., Fuentes Ubilla A.E., Daněk P., Adam D. (2019): Driving factors of the growth response of Fagus sylvatica L. to disturbances: A comprehensive study from Central-European old-growth forests. Forest Ecology and Management 444 (2019): 96–106.

Sabatini F.M. et al (2018): Where are Europe’s last primary forests? Diversity and Distributions 2018: 1-14.

Dornelas M., Anatao L.H. et al (2018): BioTIME: a database of biodiversity time series for the Anthropocene. Global Ecology and Biogeography 27: 760-786.

Král K., Daněk P., Janik D., Krůček M., Vrška T. (2018): How cyclical and predictable are Central European temperate forest dynamics in terms of developmental phases? Journal of Vegetation Science 29 (1): 84–97.

Vrška T. (2017): Lužní a mokřadní lesy a křoviny. In: Čížková H., Vlasáková L., Květ J. (eds.) 2017. Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice: 107-118.

Unar P., Janik D., Adam D., Vymazalová M. (2017): The colonization of decaying logs by vascular plants and the consequences of fallen logs for herb layer diversity in a lowland alluvial forest. European Journal of Forest Research 136: 665–676.

Šamonil P., Daněk P., Adam D., Phillips J.D. (2017): Breakage or uprooting: how tree death type affects hillslope processes in old-growth temperate forests. Geomorphology 299 (2017): 76–84.

Janík D., Adam D., Hort L., Král K., Šamonil P., Unar P., Vrška T. (2016): Patterns of Fraxinus angustifolia in an alluvial old-growth forest after declines in flooding events. European Journal of Forest Research 135: 215–228.

Vrška T., Přívětivý T., Janík D., Unar P., Šamonil P., Král K. (2015): Deadwood residence time in alluvial hardwood temperate forests – A key aspect of biodiversity conservation. Forest Ecology and Management 357: 33–41.

Král K., McMahon S.M., Janík D., Adam D., Vrška T. (2014): Patch mosaic of developmental stages in central European natural forests along vegetation gradient. Forest Ecology and Management 330: 17–28.

Janík D., Adam D., Hort L., Král K., Šamonil P., Unar P., Vrška T., Horal D. (2013): Spatiotemporal differences in tree spatial patterns between alluvial hardwood and mountain fir–beech forests: do characteristic patterns exist? Journal of Vegetation Science 24: 1141–1153.

Janík D., Adam D., Vrška T., Hort L., Unar P., Král K., Šamonil P., Horal D. (2010): Field maple and hornbeam populations along a 4-m elevation gradient in an alluvial forest. European Journal of Forest Research 130: 197–208.

Unar P., Šamonil P. (2008): The evolution of natural floodplain forests in South Moravia between 1973 and 2005. Journal of Forest Science 54: 340–354.

Janík D., Adam D., Vrška T., Hort L., Unar P., Horal D., Král K., Šamonil P. (2008): Tree layer dynamics of the Cahnov–Soutok near natural floodplain forest after 33 years (1973–2006). European Journal of Forest Research 127: 337–345.

Hort L., Janík D., Adam D., Vrška T., Král K., Šamonil P., Unar P. (2007): Změny ve struktuře dřevinného patra v pralesovitých rezervacích na soutoku Moravy a Dyje. In: Ujházy, K., Križová, E. (eds), Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. Sborník příspěvků, Katedra fytológie LF TU Zvolen, Slovenská botanická spoločnosť, Národné lesnícke centrum a Ústav ekológie lesa SAV: 77–84.

Unar P. (2007): Lesní rostlinná společenstva NPR Cahnov–Soutok a NPR Ranšpurk – jejich změny v čase v závislosti na charakteru stanoviště. In: Križová E., Ujházy K. (eds), Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. TU vo Zvolene, Zvolen, pp. 227–234, ISBN 978-80-228-1821-6.

Vrška T., Hort L., Adam D., Odehnalová P., Král K., Horal D. (2006): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR II – Lužní lesy (Cahnov–Soutok, Ranšpurk, Jiřina) / Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic II – The lowland floodplain forests (Cahnov–Soutok, Ranšpurk, Jiřina). Academia, Praha, ISBN 80-200-1333-4.

Vrška T. (1998): Prales Ranšpurk po 21 letech (1973–1994). Lesnictví–Forestry 44: 440–473.

Vrška T. (1997): Prales Cahnov po 21 letech (1973–1994). Lesnictví–Forestry 43: 155–180.