Publikace

Jihomoravské lužní pralesy

HOLÍK J., JANIK D., ADAM D. (2021): Light can modify density-dependent seedling mortality in a temperate forest. Journal of Vegetation Science 2021, Vol. 32, Issue 1, e12992. DOI: 10.1111/jvs.12992.

Vašíčková I., Šamonil P., Král K., Fuentes Ubilla A.E., Daněk P., Adam D. (2019): Driving factors of the growth response of Fagus sylvatica L. to disturbances: A comprehensive study from Central-European old-growth forests. Forest Ecology and Management 444 (2019): 96–106.

Sabatini F.M. et al (2018): Where are Europe’s last primary forests? Diversity and Distributions 2018: 1-14.

Dornelas M., Anatao L.H. et al (2018): BioTIME: a database of biodiversity time series for the Anthropocene. Global Ecology and Biogeography 27: 760-786.

Král K., Daněk P., Janik D., Krůček M., Vrška T. (2018): How cyclical and predictable are Central European temperate forest dynamics in terms of developmental phases? Journal of Vegetation Science 29 (1): 84–97.

Vrška T. (2017): Lužní a mokřadní lesy a křoviny. In: Čížková H., Vlasáková L., Květ J. (eds.) 2017. Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice: 107-118.

Unar P., Janik D., Adam D., Vymazalová M. (2017): The colonization of decaying logs by vascular plants and the consequences of fallen logs for herb layer diversity in a lowland alluvial forest. European Journal of Forest Research 136: 665–676.

Šamonil P., Daněk P., Adam D., Phillips J.D. (2017): Breakage or uprooting: how tree death type affects hillslope processes in old-growth temperate forests. Geomorphology 299 (2017): 76–84.

Janík D., Adam D., Hort L., Král K., Šamonil P., Unar P., Vrška T. (2016): Patterns of Fraxinus angustifolia in an alluvial old-growth forest after declines in flooding events. European Journal of Forest Research 135: 215–228.

Vrška T., Přívětivý T., Janík D., Unar P., Šamonil P., Král K. (2015): Deadwood residence time in alluvial hardwood temperate forests – A key aspect of biodiversity conservation. Forest Ecology and Management 357: 33–41.

Král K., McMahon S.M., Janík D., Adam D., Vrška T. (2014): Patch mosaic of developmental stages in central European natural forests along vegetation gradient. Forest Ecology and Management 330: 17–28.

Janík D., Adam D., Hort L., Král K., Šamonil P., Unar P., Vrška T., Horal D. (2013): Spatiotemporal differences in tree spatial patterns between alluvial hardwood and mountain fir–beech forests: do characteristic patterns exist? Journal of Vegetation Science 24: 1141–1153.

Janík D., Adam D., Vrška T., Hort L., Unar P., Král K., Šamonil P., Horal D. (2010): Field maple and hornbeam populations along a 4-m elevation gradient in an alluvial forest. European Journal of Forest Research 130: 197–208.

Unar P., Šamonil P. (2008): The evolution of natural floodplain forests in South Moravia between 1973 and 2005. Journal of Forest Science 54: 340–354.

Janík D., Adam D., Vrška T., Hort L., Unar P., Horal D., Král K., Šamonil P. (2008): Tree layer dynamics of the Cahnov–Soutok near natural floodplain forest after 33 years (1973–2006). European Journal of Forest Research 127: 337–345.

Hort L., Janík D., Adam D., Vrška T., Král K., Šamonil P., Unar P. (2007): Změny ve struktuře dřevinného patra v pralesovitých rezervacích na soutoku Moravy a Dyje. In: Ujházy, K., Križová, E. (eds), Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. Sborník příspěvků, Katedra fytológie LF TU Zvolen, Slovenská botanická spoločnosť, Národné lesnícke centrum a Ústav ekológie lesa SAV: 77–84.

Unar P. (2007): Lesní rostlinná společenstva NPR Cahnov–Soutok a NPR Ranšpurk – jejich změny v čase v závislosti na charakteru stanoviště. In: Križová E., Ujházy K. (eds), Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. TU vo Zvolene, Zvolen, pp. 227–234, ISBN 978-80-228-1821-6.

Vrška T., Hort L., Adam D., Odehnalová P., Král K., Horal D. (2006): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR II – Lužní lesy (Cahnov–Soutok, Ranšpurk, Jiřina) / Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic II – The lowland floodplain forests (Cahnov–Soutok, Ranšpurk, Jiřina). Academia, Praha, ISBN 80-200-1333-4.

Vrška T. (1998): Prales Ranšpurk po 21 letech (1973–1994). Lesnictví–Forestry 44: 440–473.

Vrška T. (1997): Prales Cahnov po 21 letech (1973–1994). Lesnictví–Forestry 43: 155–180.