Spolupracující výzkumné instituce

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova (http://www.karlin.mff.cuni.cz)

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (http://www.prf.jcu.cz/en/)

Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (http://www.zf.jcu.cz)

Botanický ústav AV ČR, v. v. i., pracoviště Třeboň (http://www.butbn.cas.cz)

Český hydrometeorologický ústav (http://www.chmi.cz/)

Rybářství Třeboň a.s. (http://www.trebon.rybarstvi.cz/)