Spolupracující výzkumné instituce

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie | www.upb.cas.cz

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. | mbucas.cz

Botanický ústav AVČR, v. v. i. | www.ibot.cas.cz

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | www.cvgz.cas.cz

Česká geologická služba | www.geology.cz

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze | www.natur.cuni.cz 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební | www.fsv.cvut.cz

Národní muzeum Praha | www.nm.cz

Enki o.p.s. | www.enki.cz