Projekty

Preferenční transport ve strukturovaných půdách na různých úrovních prostorového měřítka (2017–2019, DFG a GAČR: 17-00630J)

Režim půdní vody v malých horských povodích vystavených klimatickému stresu (2016-2018, GAČR: 16-05665S)

SCOPES – Předpověď hydrologického sucha horských toků dle vývoje sněhové pokrývky (SREPDROUGHT) (2014-2017, Swiss National Foundation: IZ73ZO_52506)

Podpovrchový transport vody, uhlíku a tepla - kombinovaný hydrologický, geochemický a izotopový přístup (2014-2016, DFG a GAČR: GC14-15201J)

Návrh způsobů využití krajiny vedoucích k trvale udržitelnému zlepšení kvality vody a protierozní ochrany v přeshraničním povodí Nisy (AquaNisa) č. 100114993 (2012-2014, EU Ziel3/Cíl3)

Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření vlhkostních a teplotních podmínek v rozsáhlých bodových polích (2011-2014, TAČR TA0102183)

Hodnocení dynamiky infiltrace v sedimentárních a rozpukaných žulových strukturách povodí severní oblasti České republiky datovací metodou Tritium-Helium-3 (2010-2014, IAEA: contract 16335)

Hydrologická odezva povodí: Posouzení hypotézy mechanismu odtoku s uvážením dat o pohybu přirozených stopovačů (2009-2011, GAČR: 205-08-0831)

Hydrologické toky v systému půda-rostlina-atmosféra (2008–2012, GAČR: 205-08-1174)

Vliv příbřežních rašelinišť na hydrologický cyklus horských povodí (2007-2010, IAEA contract: 14007)

Sledování cest proudění vody pomocí přirozených stopovačů v půdním profilu horského povodí (2006-2008, GAČR: 205-06-0375) 

AQUATERRA - Porozumění interakcím v systému řeka-sediment-půda-podzemní voda pro podporu řízení říčních povodí (2005-2009, Projekt 6. rámcového programu Evropské unie)

Dynamika půdní vlhkosti ve vztahu k tvorbě odtoku v horských povodích ČR (2005–2007, GAČR: 205-05-2312)