Sokolovské výsypky

Plocha LTER
Sokolovské výsypky
Hlavní ekosystémy
Lesy, iniciální stádia primární sukcese, louky
Dostupná data od
1992
Koordinátor plochy
Jan Frouz | frouz@upb.cas.cz
Instituce
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | www.bc.cas.cz
Rozloha
Zájmové území 10 000 ha
Nadmořská výška
500–600 m n.m.
Zeměpisná šířka
50°14´ s.š.
Zeměpisná délka
12°40´ v.d.
Roční srážkový úhrn
650 mm
Teplota (vzduch)
6,8 °C
Jiný status plochy
Vlastník: Sokolovská uhelná, a.s. (www.suas.cz)
Charakteristika

Sokolovské výsypky představují v rámci LTER unikátní soustavu lesních i nelesních ekosystémů vzniklých rekultivací či spontánní sukcesí na nasypané hlušině z těžby hnědého uhlí. Na ploše asi 20 km2 jsou od roku 1992 studovány asi 1 ha plochy (10 intenzivně sledovaných, cca 50 ploch sledováno nárazově). Výzkum je zaměřen na interakce mezi půdou, rostlinami a půdními organismy a jejich rolí při tvorbě půd a obnově biogeochemických cyklů. Velká pozornost je věnována porovnání dlouhodobého vývoje rekultivovaných a nerekultivovaných ploch, dále efektu různých typů rekultivace (různé druhy dřevin v rámci lesnické rekultivace, zemědělská rekultivace), typu použitého substrátu, způsobu jeho nasypání atd. Série různě starých ploch (15–70 let) na podobném substrátu umožňuje chronosekvenční studium vývoje ekosystému.

Interaktivní mapa
Zoom level: