Český národní komitét

Český národní komitét pro dlouhodobý ekologický výzkum - ILTER 

 

Dušan Adam • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Odbor ekologie lesa

Jiří Dušek • CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Karel Fajmon • Správa CHKO Bílé Karpaty

Jan Frouz • Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie

Radim Hédl • Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Jakub Hruška (místopředseda, národní koordinátor sítě CZ-LTER) • CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Karel ChobotAgentura ochrany přírody a krajiny ČR

Eva Jelínková (tajemnice) • Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav

Irena Kholová - mateřská dovolená • Správa Krkonošského národního parku

Kamil Král • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Odbor ekologie lesa

Pavel KrámČeská geologická služba

Zdenka Křenová • CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Vojtěch Novotný • Biologické centrum AV ČR, v. v. i, Entomologický ústav

Filip Oulehle Česká geologická služba

Luboš Purchart  Mendelova univerzita v Brně, Ústav ekologie lesa

Jiří SchlaghamerskýMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie

Viera Straškrábová (čestná členka)

Josef Suchomel Mendelova univerzita v Brně, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství

Miroslav Svoboda • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

Michal Šorf • Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav

Miroslav Tesař • Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Olga VinduškováUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí

Jaroslav Vrba (předseda) • Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav

Petr Znachor (místopředseda) • Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav