Český národní komitét

Český národní komitét pro dlouhodobý ekologický výzkum - ILTER 

 

Dušan Adam • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Odbor ekologie lesa

Jaroslav ČervenkaSpráva Národního parku Šumava

Jiří Dušek • CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Karel Fajmon • Správa CHKO Bílé Karpaty

Jan Frouz • Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie

Radim Hédl (místopředseda) • Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Jakub Hruška (předseda, národní koordinátor sítě CZ-LTER) • CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Karel ChobotAgentura ochrany přírody a krajiny ČR

Jiří Kaňa • Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav

David KrauseSpráva Krkonošského národního parku

Kamil Král • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Odbor ekologie lesa

Pavel KrámČeská geologická služba

Zdenka Křenová • CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Vojtěch Novotný • Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Entomologický ústav

Filip Oulehle • Česká geologická služba

Marian Pavelka (místopředseda) • CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Luboš Purchart • Mendelova univerzita v Brně, Ústav ekologie lesa

Tomáš RebokMasarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, CERIT SC, Výzkumná skupina Toma Reboka

Jiří SchlaghamerskýMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie

Viera Straškrábová (čestná členka)

Josef Suchomel • Mendelova univerzita v Brně, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství

Miroslav Tesař • Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Olga Vindušková (místopředseda) • Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí

Jaroslav Vrba • Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav

Petr Znachor • Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav

Vladimír Žlábek • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod