Šumavské pralesy

Plocha LTER
Šumavské pralesy (Boubín, Milešice a Stožec)
Hlavní ekosystémy
smíšené jedlo-buko-smrkové lesy, horské smíšené lesy na sutích, podmáčené smrčiny
Dostupná data od
1972
Koordinátor plochy
Dušan Adam | dusan.adam@vukoz.cz
Instituce
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. | www.pralesy.cz
Rozloha
72 ha
Nadmořská výška
938 m n.m.
Zeměpisná šířka
48°55'57'' s.š.
Zeměpisná délka
13°49'31'' v.d.
Roční srážkový úhrn
cca 812 mm
Teplota (vzduch)
cca 4,5 °C
Jiný status plochy
I. zóna NP Šumava (Stožec); NPR Boubínský prales, NPR Milešický prales, součásti CHKO a BR Šumava
Charakteristika

Lokality Boubínský prales a Milešický prales reprezentují především stanoviště kyselých a svěžích smrkových bučin – tedy plošně a produkčně velmi významná stanoviště v rámci ČR. Zejména Boubínský prales díky svému vzniku – jakožto rezervace pro lesnický výzkum – představuje velmi cenný, těžbou v minulosti nedotčený lesní porost. Díky lesmistru Josefu Johnovi, který provedl v Boubíně podrobná měření stromů již v roce 1847, máme dnes unikátní datové sady za dobu více než 160 let. Na současném stavu Boubínského pralesa se významně projevil orkán Emma (březen 2008) – nezpůsobil plošnou disturbanci, ale prolámal porost v různé intenzitě. Boubínský i Milešický prales jsou oploceny – zejména u Milešického pralesa se jedná o nutnost způsobenou jeho lokalizací v oboře jelení zvěře. Pralesovitý porost Stožec-Medvědice představuje unikátní ukázku horských suťových lesů s klenem, jilmem a smrkem, jakožto hlavními dřevinami.
 

Lokalita Boubín Milešice Stožec
Plocha (ha) 46,62 8,86 16,21
Sev. zeměp. šířka (střed) 48°58'43" 48°59'04" 48°52'49"
Vých. zeměp. délka (střed) 13°48'43" 13°50'21" 13°50'13"
Min. nadm. výška (m n.m.) 925 1070 750
Max. nadm. výška (m n.m.) 1105 1125 900
Samovolný vývoj od roku 1858 1995 nevíme
Kompletní dendrometrie v letech 1972, 1996, 2010, 2019 1972, 1996, 2011, 2023 1974, 1998, 2013
Interaktivní mapa
Zoom level: