Jihomoravské lužní pralesy

Plocha LTER
Jihomoravské lužní pralesy (Cahnov–Soutok a Ranšpurk)
Hlavní ekosystémy
tvrdý lužní les
Dostupná data od
1973
Koordinátor plochy
Dušan Adam | dusan.adam@vukoz.cz
Instituce
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. | www.pralesy.cz
Rozloha
33 ha
Nadmořská výška
153 m n.m.
Zeměpisná šířka
48°40'01'' s.š.
Zeměpisná délka
16°56'44'' v.d.
Roční srážkový úhrn
cca 517 mm
Teplota (vzduch)
cca 9,1 °C
Jiný status plochy
NPR Ranšpurk, NPR Cahnov–Soutok, součásti BR Dolní Morava
Charakteristika

Prostor před soutokem Moravy a Dyje reprezentuje nejrozsáhlejší dochovalý komplex lužních lesů ve střední Evropě. Určujícím faktorem je trvale vysoká hladina podzemní vody a víceméně pravidelné záplavy na řekách Moravě a Dyji. Přirozený záplavový režim byl po regulaci dolní Moravy, ale zejména po dokončení vodního díla Nové Mlýny na Dyji, nahrazen periodickým umělým „povodňováním" právě z řeky Dyje. Lokality Cahnov–Soutok a Ranšpurk reprezentují ekotyp tvrdého luhu s převahou habru, jasanu a babyky. Nahrazují dříve dominantní dub a jilm. V porostech dožívá generace starých dubů, které tvořily kostru dřívějších pastevních lesů. Obě lokality jsou od roku 1932 ponechány samovolnému vývoji. Protože jsou lokalizovány uprostřed obory jelení a daňčí zvěře, byly oploceny, neboť zvěř jejich klidné prostředí využívala jako stávaniště a přirozená obnova dřevin byla totálně blokována.

Lokalita Ranšpurk Cahnov-Soutok
Plocha (ha) 22,25 17,32
Sev. zeměp. šířka (střed) 48°40'43" 48°39'20"
Vých. zeměp. délka (střed) 16°56'56" 16°56'31"
Min. nadm. výška (m n.m.) 152 151
Max. nadm. výška (m n.m.) 155 152
Samovolný vývoj od roku 1931 1931
Kompletní dendrometrie v letech 1973, 1994, 2006 1973, 1994, 2006
Interaktivní mapa
Zoom level: