Šumavské horské smrčiny

Plocha LTER
Šumavské horské smrčiny
Hlavní ekosystémy
třtinové smrčiny, rašelinné a podmáčené smrčiny, papratkové smrčiny
Dostupná data od
2005 (1995)
Koordinátor plochy
Miroslav Svoboda | svobodam@fld.czu.cz
Instituce
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská | www.fld.czu.cz
Nadmořská výška
1150 m n.m.
Jiný status plochy
Ramsar sites, Natura 2000; součásti NP Šumava a NP Bavorský les
Mapa