Spolupracující výzkumné instituce

Botanický ústav AV ČR, v. v. i. (www.ibot.cas.cz)

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Čëských Budějovicích (www.prf.jcu.cz)

Biologické centrum AVČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav (www.hbu.cas.cz)

Biologické centrum AVČR, v. v. i., Ústav půdní biologie (www.upb.cas.cz)