Spolupracující výzkumné instituce

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (www.prf.jcu.cz/)