Projekty

Effects of rewilding in forests and agricultural lands on carbon sequestration and diversity (2024-2027; HORIZON (WILDCARD) – RIA 101081177)

Adaptace, vyhnutí, nebo vyhynutí: propojení ekologie společenstev a ekofyziologie k porozumění vlivu vlhkostního deficitu v temperátních lesích. (2021–2023; GAČR GA21-11487S)

Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů (2019–2022; TAČR TL02000314)

Člověk jako příroda: antropogenní dědictví v ekosystémech temperátních lesů (2017–2019; GAČR 17-09283S)

Long-term woodland dynamics in Central Europe: from estimations to a realistic model (2012–2016; European Research Council; grant 278065).

Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti (2012–2015; MŠMT OPVK; CZ 1.07/2.3.00/20.0267)

Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje (2008–2012; GAAV ČR IAA600050812)

Monitoring změn rostlinných společenstev v závislosti na hospodářských zásazích v NPR Děvín, Pálava – součást projektu: Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích (2001–2003; MŽP ČR VaV 610/10/00)