Spolupracující výzkumné instituce

Státní zdravotní ústav (www.szu.cz)

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Parazitologický ústav (www.paru.cas.cz)

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (www.prf.jcu.cz/)